Speuren

Speuren

Speuren

Speuren is een hondensport waarbij de hond door het volgen van een gelopen spoor gedropte voorwerpen verzamelt met het terugvinden van de spoorloper als uiteindelijk doel. Er zijn grofweg drie disciplines te onderscheiden bij het speuren: het zogeheten sportspeuren, KNPV-speuren en het praktijkspeuren.

NVSW

Packleader

FHN Speuren

Link toevoegen